Ekologie

TBG Pražské malty vyrábí své produkty v centru města a o to více si je vědoma své zodpovědnosti za ochranu životního prostředí v Praze. Zákazníkům tedy nabízíme nejen ty nejkvalitnější produkty a služby, ale zároveň při jejich výrobě a dopravě dbáme v co nejvyšší možné míře na ochranu životní prostředí.

Lodní doprava vstupních materiálů

Velkou pozornost věnujeme ekologické dopravě vstupních materiálů pro malt, podlahových i výplňových směsí. Využíváme toho, že se naše výrobna nachází v těsné blízkosti řeky. Díky přístavu tak maximálně využíváme lodní dopravu pro zásobování provozu pískem. Tímto způsobem ročně ušetříme Praze desítky tisíc nákladních aut, které by zhoršily již tak hustou dopravní situaci Je nutné upozornit i na důležitost existence maltárny v centru města. Díky této strategické poloze tak lze rychle a na krátkou vzdálenost zásobovat čerstvými směsi stavby v centru města. Komunikace v Praze jsou tak volnější, méně opotřebené, do vzduchu se šíří méně emisí a hluku.

Recyklace zbytků, které se na stavbě neuloží

Svou pozornost věnujeme i recyklaci zbytků čerstvých směsí, které se na stavbách nevyužijí a zůstanou v autodomíchávači.  Pomocí recyklačního zařízení jsou zbytkové směsi proprány a dojde k oddělení pojivového kalu od směsi písku. Směs propraného písku nabízíme našim zákazníkům zdarma, výborně poslouží jako zásypový materiál.


Ekologická opatření provozovny

Výroba je řízena elektronickým řídícím systémem, který vedle zabezpečení stálé kvality výroby omezuje na minimum riziko vlivu lidského faktoru na vznik ekologické havárie. Průběžně je modernizována výroba, obměňuje se vozový park, jsou snižována množství emisních a odpadních látek. V každé fázi výroby je minimalizována prašnost prostřednictvím účinných filtrů, opláštění výrobního zařízení a dalších opatření. Nezbytnou součástí je i omezení hlučnosti. Používají se zařízení a stroje, které nezpůsobují nadměrný hluk nebo se volí jejich vhodné umístění a izolace tak, aby byl hluk eliminován. Na výrobnách je dvakrát ročně prováděna kontrola hladin akustického tlaku a prašnosti.  

Certifikace

Každoročně obnovujeme certifikace, které přispívají ke správnému přístupu k životnímu prostředí jako jsou:

Brožura: Po Vltavě s betonem

Mohlo by vás zajímat

Požadujete do svých projektů prověřené a skutečně kvalitní výrobky?

Většinu našich produktů vyrábíme již více než 10 let. Za tuto dobu již byly použity na mnoha významných stavbách. Přesvěčte se o tom. Naše reference.

Produkty, které nabízíme, přinášejí kromě úspory času i snížení nákládů na stavbu. 

Cementová litá pěna Poriment nahradí nákladnou pokládku polystyrenu a snižuje také spotřebu horní vrstvy litého potěru.

Více o produktu Poriment

Jste na správném místě! K našim produktům poskytujeme komplexní odpovídající služby.

Zapůjčíme Vám potřebné prostředky, zajistíme dopravu a přečerpaní až na místo aplikace.

Více o našich službách

Neztrácejte na stavbě čas
přípravou stavebních materiálů. Naše maltové směsi Vám přivezeme připravené rovnou k použití.

Nemusíte je již míchat a pro jejich přípravu nepotřebujete ani elektřinu ani vodu.

Více o maltových směsích MALMIX